Idejna nużawhom biex nagħtu tgħanniqa ta' kuraġġ u mhux biex inwaħħlu t-tabelli ma' dahar xulxin - L-Arċisqof

Iċ-ċerimonja annwali tal-gradwazzjoni tal-Caritas għal dawk li temmew b'suċċess il-programm ta' rijabilitazzjoni mid-droga

  

"Jalla ssibu ħbieb li jgħinukom tkunu qaddisin" - L-Arċisqof lill-adolexxenti tal-Qawra

L-Arċisqof jamministra s-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti tal-Qawra

  

L-Arċisqof jispjega għaliex niċċelebraw il-festi tal-qaddisin

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa lejlet il‑festa ta’ San Filep ta’ Aġira, Ħaż-Żebbuġ

  

"L-Ispirtu s-Santu ser isaħħek; fil-biża' jagħtik it-tama, fid-dlam ikun id-dawl tiegħek" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jamministra l-għoti tas-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti tal-Parroċċa tal-Ibraġ

  

Id-devozzjoni lejn il-Madonna trid tgħaqqadna mhux iġġellidna! - L-Arċisqof

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Norman Zammit bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' Marija Assunta, il-Gudja

 

'Il-ħniena li l-Mulej juża’ miegħek nitolbok tużaha mal-poplu tiegħek' - L-Arċisqof lill-Arċipriet ta' Ħal Tarxien

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Christopher Ellul bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' Marija Annunzjata, Ħal Tarxien

   

"Il-libsa sabiħa ta’ barra hija bħal qalb sabiħa ta’ ġewwa" – L-Arċisqof lit-tfal tas-Siġġiewi li rċevew l-Ewwel Tqarbina

Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-parroċċa tas-Siġġiewi

  

"Meta nistaqsu, 'Fejn hu Alla', ejjew inħarsu lejn il-Mulej imsallab" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-pazjenti u voluntiera ta' Hospice Movement

  

L-omelija tal-Arċisqof lill-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa

Quddiesa tal-pussess ta' Patri Publius Mair OFM Cap. bħala l-Kappillan tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa

  

Int imsejjaħ biex tqanqal is-sejħa ta’ Ġesù fiż-żgħażagħ ta’ Ħad-Dingli - L-Arċisqof lil Dun Mark Mallia Pawley

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Mark Mallia Pawley bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta' Ħad-Dingli