Hemm bżonn inkomplu naħdmu biex it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna f'Bormla jikbru f’ambjent soċjalment sabiħ - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa fil-knisja ta' Bormla bħala parti mill-viżta pastorali f'Bormla

  

"Min irid ikun qaddej tal-poplu jrid ikun ukoll qaddej umli" - L-Arċisqof

Quddiesa fuq l-artal ta’ San Carlo Borromeo, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann

  

"Ħares Mulej lil din l‑art ħelwa. 'Ħares, Mulej, kif dejjem int ħarist'" - L-Arċisqof fil-Quddiesa tal-funeral ta' Daphne Caruana Galizia

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa tal-funeral fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta

 

Inqumu kontra l-biża'

Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna ppublikat f'The Malta Independent on Sunday

  

"Għallmu t-talba tar-Rużarju lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna" - L-Arċisqof lill-familji, il-katekisti u s-saċerdoti

Pellegrinaġġ u Quddiesa fl-okkażjoni tal-100 sena mid-dehriet tal-Madonna ta' Fatima