Is-setgħa fuq ħaddieħor hi responsabbiltà - L-Arċisqof f'Jum l-Armata

Quddiesa għall-membri tal-Forzi Armati ta' Malta f’Jum l-Armata

L-imħallef irid jagħraf ukoll il-fraġilità tal-bniedem - L-Arċisqof

Quddiesa fil-Ftuħ tas-Sena Forensi 2019-2020

Importanti nfakkru u nbierku l-inizjattiva tal-lajċi fil-komunitajiet tagħna - L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Mikiel Arkanġlu fl-okkażjoni taċ-ċerimonja tal-għoti tal-Istitut Adelaide Cini lil Hospice Malta għat-twaqqif ta' St Michael Hospice.

Ngħaddu x-xhieda ta' Ġesù lil uliedna u lil ulied uliedna - L-Arċisqof fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa

Quddiesa, tberik ta’ artal ġdid u preżentazzjoni tat-trabi fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa

Il-Governanza bħala amministrazzjoni u ħarsien tal-Istat u tal-komunità internazzjonali - L-Arċisqof f'Jum l-Indipendenza

Quddiesa pontifikali ċelebrata fil-55 anniversarju mindu Malta kisbet l-Indipendenza

Ġesù jifhem li l-midneb hu mitluf u jeħtieġ li jinstab - L-Arċisqof fi Brussell

Quddiesa fil-Parroċċa ta' St Patrick's il-Belġju. Għal din il-Quddiesa kienet mistiedna wkoll il-komunità Maltija fi Brussell.

Il-Vitorja tfisser ukoll li Alla ma jabbandunana qatt - L-Arċisqof fil-festa solenni ta' Marija Bambina

Quddiesa fil-festa solenni tat-Twelid tal-Verġni Marija

Festa li tfakkarna fl-għeruq tagħna - L-Arċisqof f'lejlet Marija Bambina

Traslazzjoni tar-Relikwa u Pontifikal Statali fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija

'Il-Mulej jara l-umiltà tagħna, jigglorifikana hu' - L-Arċisqof

Quddiesa ċelebrata fil-Knisja ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ

L-importanza li nkunu umli bħall-Madonna - L-Arċisqof fil-festa tal-Bambina

Quddiesa fin-Novena tal-Festa ta’ Marija Bambina fin-Naxxar

"Il-Madonna li tiftħilna tieqa fuq l-eternità" - L-Arċisqof

L-investitura tal-kanonċi l-ġodda tal-Kapitlu Metropolitan lejlet il-festa ta' Santa Marija Mtellgħa s-Sema

L-umiltà profonda ta' San Gejtanu - L-Arċisqof

Quddiesa tal-Ewwel Tridu fil-Festa ta’ San Gejtanu, fil-Ħamrun

L-Omm tal-Ħniena - L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu

"Inkunu proxxmu għal xulxin" - L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali f'Raħal Ġdid