Hi responsabbiltà tagħna li nipproteġu siti sagri mir-rebgħa tal-flus - L-Arċisqof

Messaġġ mill-Arċisqof waqt ir-raba' 'workshop' imtella' f'Malta minn The Delos Initiative

“Importanti li jkollna ċittadini li jħobbu l-pajjiż, ikunu ddixxiplinati u jħobbu r-Repubblika” - L-Arċisqof lill-Iscouts u l-Girl Guides

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra l-quddiesa annwali ta' ringrazzjament mal-Iscouts u l-Girl Guides

Aħsbu f’tant nies li, bħal Tumas, ma jemmnux jekk ma jarawx - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa fil-festa tal-Ħniena Divina, f'San Pawl tat-Tarġa

"Fuq xiex qed nibnu l-ħajja tagħna? Għadna nittamaw fil-Mulej Ġesù?" - L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra quddiesa fl-okkażjoni tal-100 sena mill-konsagrazzjoni tal-knisja tat-Trinità Qaddisa, il-Marsa

"Permezz tal-qrar il-Mulej jagħtina kull darba ċans ġdid" - L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra quddiesa mas-sorijiet u l-voluntiera tal-Missjunarji tal-Karità

It-tifsira tal-qawmien mill-imwiet - Il-ħsieb tal-Arċisqof f'Ħadd il-Għid

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej

“L-irxoxt ta’ Ġesù mhuwiex att vjolenti li jimponi ruħu fuq ir-rieda tal-bnedmin” - L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi l-liturġija tal-Vġili tal-Għid.

'Aħna lkoll sallabna lil Ġesù, aħna lkoll midjunin miegħu' - L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej

“L-Ewkaristija tisfidana biex nippurifikaw u nwessgħu l-imħabba tagħna” - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa tat-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej, f'Ħamis ix-Xirka

Ejjew niskopru min hu Ġesù bis-sabar, bl-għerf u l-umiltà – L-Arċisqof

L-Arċisqof imexxi ċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa f'Ħadd il-Palm

"Nitolbu lill-Mulej igerbeb minn fuq qalbna l-ġebla tad-dlamijiet" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja l-Qadima, f'Santa Venera

"Il-ġrajja ta' Marija Annunzjata mhux xi mit, imma ġrajja li seħħet tassew" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-festa ta' Marija Annunzjata, Ħal Balzan