"Persważ li l-Isqof Awżiljaru l-ġdid ikompli jkun ta’ għajnuna fil-ħidma pastorali tad-djoċesi" - L-Arċisqof

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tħabbira tan-nomina ta' Isqof Awżiljari ġdid tal-Arċidjoċesi ta' Malta

23/06/18
  

Idejna nużawhom biex nagħtu tgħanniqa ta' kuraġġ u mhux biex inwaħħlu t-tabelli ma' dahar xulxin - L-Arċisqof

Iċ-ċerimonja annwali tal-gradwazzjoni tal-Caritas għal dawk li temmew b'suċċess il-programm ta' rijabilitazzjoni mid-droga

21/06/18
  

"Jalla ssibu ħbieb li jgħinukom tkunu qaddisin" - L-Arċisqof lill-adolexxenti tal-Qawra

L-Arċisqof jamministra s-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti tal-Qawra

15/06/18
  

L-Arċisqof jispjega għaliex niċċelebraw il-festi tal-qaddisin

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa lejlet il‑festa ta’ San Filep ta’ Aġira, Ħaż-Żebbuġ

09/06/18
  

"L-Ispirtu s-Santu ser isaħħek; fil-biża' jagħtik it-tama, fid-dlam ikun id-dawl tiegħek" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jamministra l-għoti tas-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti tal-Parroċċa tal-Ibraġ

03/06/18
  

"L-Ewkaristija hija l-ikel tal-pellegrini" - L-Arċisqof f'Corpus

Quddiesa fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù u purċissjoni bl-Ewkaristija fit-toroq tal-Imdina

03/06/18
   

Id-devozzjoni lejn il-Madonna trid tgħaqqadna mhux iġġellidna! - L-Arċisqof

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Norman Zammit bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' Marija Assunta, il-Gudja

02/06/18
 

'Il-ħniena li l-Mulej juża’ miegħek nitolbok tużaha mal-poplu tiegħek' - L-Arċisqof lill-Arċipriet ta' Ħal Tarxien

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Christopher Ellul bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' Marija Annunzjata, Ħal Tarxien

31/05/18
   

"Il-libsa sabiħa ta’ barra hija bħal qalb sabiħa ta’ ġewwa" – L-Arċisqof lit-tfal tas-Siġġiewi li rċevew l-Ewwel Tqarbina

Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-parroċċa tas-Siġġiewi

28/05/18
  

"Meta nistaqsu, 'Fejn hu Alla', ejjew inħarsu lejn il-Mulej imsallab" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-pazjenti u voluntiera ta' Hospice Movement

19/05/18
  

"Tkun ħaġa sabiħa li lkoll kemm aħna naħdmu biex l-edukazzjoni f’pajjiżna tagħti dejjem l-aqwa frott" - L-Arċisqof lill-Għaqda Eks Studenti Liċeo

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-membri tal-A.L.P.S. (Association of Lyceum Past Students)

15/05/18
  

L-omelija tal-Arċisqof lill-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa

Quddiesa tal-pussess ta' Patri Publius Mair OFM Cap. bħala l-Kappillan tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa

15/05/18