"Kun int li mhux biss tieħu ħsieb is-sbuħija ta’ dan it-tempju maestuż imma wkoll tibni t-tempju li huwa l-komunità" - L-Arċisqof lill-Ariċpriet il-ġdid tal-Birgu

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Karm Busuttil bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta' San Lawrenz, il-Birgu

  

Jalla nkunu bħal San Ġorġ Preca: ma naqtgħux qalbna u ma nistħux inxandru bir-reqqa l-Kelma tal-Verità - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta' San Ġorġ Preca

   

"Ir-rużarju huwa port sigur għaliex jagħtina dik is-serenità li aħna qegħdin qrib il-Madonna, li l-Madonna ser tipproteġina" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa f'Marsaxlokk f'Jum id-Devozzjoni lill-Madonna tar-Rużarju ta' Pompej

  

L-Arċisqof jistaqsi: Kif nista' nsir ħabib ta' Ġesù?

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mat-tfal bħala parti mill-Viżta Pastorali f'Ħal Safi

  

"Il-bieb tal-qalb ta’ Ġesù huwa bieb speċjali għax ma jissakkarx, dejjem imbexxaq" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa bħala parti mill-Viżta Pastorali f'Ħ'Attard

  

Il-lealtà, il-valuri sodi u l-professjonalità bil-għan li nikkontribwixxu għall-ġid komuni – L-Arċisqof fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħaddiem

Seminar organizzat mill-Union Ħaddiem Magħqudin bit-tema: Lealta', Valuri u Professjonalità.

  

Kun afna, sir af il-poplu tiegħek u tħabrek biex twasslu lejn Ġesù - L-Arċisqof lill-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa San Sebastjan

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Ewkarist Zammit bħala l-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal Qormi

  

"Irridu nevanġelizzaw liż-żgħażagħ billi ngħinuhom jirrealizzaw li huma parti minn familja Kattolika" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa flimkien mal-parteċipanti tal-Konferenza Ewropea ta' Sant'Infanzja (CEME)

  

"L-erba’ pilastri ta’ kummerċ li jagħmlu ġieħ lill-pajjiż" - L-Arċisqof lill-Kamra tal-Kummerċ

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa f'għeluq il-170 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ

   

"Wassal għand il-familji tal-Furjana l-imħabba ta’ Ġesù" - L-Arċisqof lill-Arċipriet il-ġdid tal-Furjana

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Charles Cini bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta' San Publiju, il-Furjana