Sette Giugno: L-Arċisqof jappella lill-Maltin biex ma joħolqux vittmi bl-inġustizzja u bl-odju ta’ bejniethom

Quddiesa b'suffraġju għall-vittmi tas-Sette Giugno f'għeluq il-mitt sena mill-ġrajja

"Kun strument li permezz tiegħu Ġesù jsejjaħ lil kull wieħed u waħda minna" - L-Arċisqof lill-Arċipriet il-ġdid tas-Siġġiewi

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Josef Mifsud, l-arċipriet il-ġdid tal-parroċċa tas-Siġġiewi

Ir-responsabbiltà tagħna hija li naħdmu għall-komunjoni u l-paċi bejnietna - L-Arċisqof

Quddiesa f'għeluq il-ħamsin sena tal-Parroċċa San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

"Fejn ikun hemm Ġesù aħna nkunu protetti'" - L-Arċisqof

Quddiesa li tinkludi s-Sagrament tal-Magħmudija

"Il-persuni ta' kulur li qegħdin magħna mhumiex mistednin, imma huma parti minna" - L-Arċisqof

The Archbishop's address during the open dialogue 'Lassana Cisse - A story of racial hatred: Responding with Peace' organised by the Faculty for Social Wellbeing of the University of Malta

Kull persuna għandha dinjità ... niftħu qalbna għal kulħadd - L-Arċisqof

Quddiesa li matulha ġie amministrat is-Sagrament tal-Griżma u l-Ewwel Tqarbina

"Alla huwa ħafna ikbar mill-knejjes li nibnu" - L-Arċisqof

Quddiesa f'għeluq il-275 sena mid-dedikazzjoni tal-knisja lil Santa Katarina

"Il-mużika turik li s-sbuħija ssalva d-dinja" - L-Arċisqof

Messaġġ waqt The Archbishop's Charity Concert

L-Arċisqof ibierek ġebla kommemorattiva taċ-ċentru terapewtiku l-ġdid ta' Caritas Malta

It-tberik ta' ġebla kommemorattiva taċ-Ċentru Terapewtiku għall-Adolexxenti “Tal Ibwar”

Għandna ħajja waħda ... ngħixuha tajjeb! - L-Arċisqof lill-istudenti ta' De La Salle u Stella Maris

Quddiesa f'għeluq it-300 sena mill-mewt ta' San Ġwann Battista de La Salle

Inwegħedkom il-ferħ tal-Ispirtu s-Santu – L-Arċisqof lid-djakni l-ġodda

L-ordinazzjoni djakonali ta' ħames seminaristi: Osmar Baldacchino, David Borg, Christopher Bugeja, Jonathan Debattista u Tony Pace.

"Kull min imiss miegħek irid ifiq u mhux iweġġa'" - L-Arċisqof lil Dun Charlon Muscat

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Charlon Muscat, il-kappillan il-ġdid tal-parroċċa ta' San Ġuzepp Ħaddiem