"Tħallux it-tieġ inessikom iż-żwieġ" - L-Arċisqof lill-għarajjes

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-għarajjes li ser jiżżewġu fl-2018

   

"San Gejtanu jagħżel it-triq tal-ubbidjenza, tal-umiltà, tal-eżempju: jagħżel it-triq tax-xhieda" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-anniversarju tat-tieni dehra mistika ta’ San Gejtanu

  

"Fis-saċerdożju l-kewkba li twasslek għand Ġesù hija l-kewkba tal-ubbidjenza, u nassigurakom li l-ubbidjenza ġġiegħlek tmur f’tant postijiet differenti" - L-Arċisqof fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej

L-Arċisqof jilqa' erba' seminaristi bħala kandidati għas-saċerdozju: Osmar Baldacchino (Siġġiewi), David Borg (Ħaż-Żabbar), Christopher Bugeja (Rabat) u Jonathan Debattista (Ħal Tarxien).

  

Liż-żgħażagħ tagħna nagħtuhom it-tama u ċ-ċans li jesprimu dak li hemm f'qalbhom - L-Arċisqof

L-Arċisqof jagħti l-awguri tal-Milied u s-sena l-ġdida lill-pubbliku

  

Hemm bżonn naħdmu flimkien biex fuq is-social media nuru iżjed rispett lil xulxin - L-Arċisqof lill-Prim Ministru

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Prim Ministru u l-Kabinett fil-bdil tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida

  

Fil-Parlament għandna bżonn naraw eżempju ta’ djalogu ċivili, demokratiku, infurmat u miftuħ - L-Arċisqof lill-iSpeaker

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-iSpeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti fil-bdil tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida

  

Il-ġustizzja hija bbażata fuq il-verità li ma tħares lejn wiċċ ħadd - L-Arċisqof lill-Ġudikatura

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Ġudikatura fil-bdil tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida

  

Irid ikollna r-rieda li nilqgħu lil Ġesù f'qalbna - L-Arċisqof

Il-messaġġ tal-Arċisqof waqt 'Milied Flimkien'

  

"Il-Mulej qed jistedinna biex infittxuh qalb il-geġwiġija tal-Milied" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jagħti l-awguri tal-Milied lilll-impjegati tal-Kurja u r-rapprezentanti tal-entitajiet tal-Arcidjoċesi ta' Malta