X'għamel San Vinċenz de Paul meta qala' daqqa ta' ħarta?

Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta' San Vinċenz de Paul

Kif jixtieqna niftakruh San Ġorġ Preca?

Quddiesa fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-istatwa ta’ San Ġorġ Preca fil-Parroċċa tas-Swatar

Solidarjetà - L-omelija tal-Arċisqof f'Jum l-Indipendenza 2018

Quddiesa Pontifikali fil-festa nazzjonali ta' Jum l-Indipendenza

Widnejn iż-żgħażagħ u s-soċjetà tagħna m'għandhomx jibqgħu torox imma jinfetħu għall-Kelma ta’ Alla - L-Arċisqof

Omelija waqt Quddiesa fi tmiem tal-konferenza Plexus organizzata mill-MCYN

"Nitlob lill-Verġni Marija biex tnissel fis-soċjetà Maltija kuxjenza soċjali" - L-Arċisqof

Omelija waqt Quddiesa fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija

"Kulħadd jista' jsalva" - L-Arċisqof fil-festa ta' San Bartilmew

Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta' San Bartilmew

"Alla jħobbna, għażel destin sabiħ għalina" - L-Arċisqof fil-Qrendi

Omelija waqt Quddiesa tal-aħħar tridu tal-festa ta' Santa Marija

Wara kull ftehim kollettiv hemm id-dinjità u d-drittijiet tal-għalliema, li huma essenzjali għall-formazzjoni taċ-ċittadini - L-Arċisqof

Messaġġ waqt l-iffirmar tal-ftehim kollettiv bejn is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija u l-MUT

"Id-destin tagħna hu li nkunu sbieħ bħas-Salvatur" - L-Arċisqof

Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fil-festa tas-Salvatur