Fil-Passjoni hemm ukoll "il-preżenza siekta ta’ min isegwi lil Ġesù bil-fedeltà'" - L-Arċisqof

L-Arċisqof imexxi l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej

"Ejjew nimitaw lil dak li ħabbna sal-aħħar" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra t-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej

“L-Arċisqof Mercieca kien Ragħaj għal kull staġun” – L-Arċisqof

Il-Quddiesa praesente cadavere tal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca