Il-Madonna tal-Mellieħa tkompli b’insistenza turina lil Ġesù bħala 't-Triq' - L-Arċisqof

L-Arċisqof jinawgura x-xbieha restawrata tal-Madonna tal-Mellieħa

“Il-Madonna sseħibna u tgħidilna 'ejja' anke fit-toroq tas-slaleb tagħna” - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu

"Il-marċi brijjużi tagħna ma nagħmluhomx okkażjoni ta’ vizzju" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-festa ta' San Filep, Ħaż-Żebbuġ

"Ir-Reġina Eliżabetta II għexet il-vokazzjoni tagħha bħala qaddejja sovarana b'imħabba u kura għan-nazzjon tagħha" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jagħmel omelija f'Quddiesa ta' Radd il-Ħajr fil-Pro-Katidral ta' San Pawl, il-Belt Valletta

“Fl-Ewropa...qed noħolqu stil ġdid ta' Apartheid" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jindirizza Symposium dwar 'Il-Ħniena u l-Immigranti'

"Ġesù huwa t-tama tagħna " - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-komunità Filippina f'Malta

Il-komunità vibranti taż-Żurrieq tagħti xhieda ta’ fidi s-sena kollha – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-pussess tal-Arċipriet il-ġdid taż-Żurrieq, Dun Karm Mercieca

"Alla li jagħraf id-dgħufija tagħna...joħdilna jdejna u jmexxina" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, il-Belt Valletta

"Is-Sagramenti taż-Żwieġ u tal-Ordni Sagri huma msejħin biex jibnu l-komunità" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jikkonsagra altar ġdid fl-Oratorju tal-M.S.S.P.

"It's cool to be a Christian" - The Archbishop

The Archbishop administers the Sacrament of Confirmation to young people at Iklin Parish

"L-Ewkaristija hija mediċina fid-dgħufija tagħna" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tas-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù

"Alla jara l-qalb! U jħobbok kif inti" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-anzjani u l-morda f'San Vinċenz de Paule

"Aħna l-Maltin irridu nkunu protagonisti f'kultura ta' mogħdrija u solidarjetà" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiltaqa' ma' opinjonisti, preżentaturi tar-radju u t-televiżjoni, u ġurnalisti, fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni

"It-talb tiegħek huwa l-qawwa tal-Knisja" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fid-Dar tal-Anzjani Central Home, l-Imsida