"Ejjew nagħżlu lill-Mulej li jagħtina l-vera libertà" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin

Kemm għandna ‘qxur’ li jgħattu l-qofol tal-fidi tagħna - L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa

The Archbishop celebrates Solmn Mass in front of the Tomb of Christ

“Fil-Ġetsemani niltaqgħu wiċċ imb’wiċċ mad-dgħufija tagħna” – L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Bażilika tal-Ġetsemani

Nitlob għan-nisa li qed jistennew tarbija u dawk li ma jistax ikollhom tfal - L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Bażilika tan-Natività, f'Betlehem

Kliem Ġesù jgħinna ninħallu mill-faxex li ma jħalluniex nimxu - L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fis-Santwarju ta' Betanja u l-Qabar ta' Lazzru

"Għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir" - L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Bażilika tal-Annunzjazzjoni, f'Nazaret

Jalla d-djar fejn jgħixu l-Insara jkunu d-‘djar tal-fejqan’ - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Memorjal ta' San Pietru, Kafarnaum

Il-Mulej tal-Ħniena jkun man-nisa f'mumenti ta' dispjaċir jew ta' tbatija - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-membri tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa

"It-triq tan-Nisrani mhix triq ta' solitudni imma ta' komunjoni" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-pussess tal-kappillan fil-parroċċa Tal-Ibraġ

San Ġorġ għandu jkun il-protettur ta' min jiddefendi l-ambjent naturali għal ġenerazzjonijiet futuri - L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-festa ta' San Ġorġ Martri

“L-Istudenti li qegħdin joħorġu mill-iskejjel...għandhom sens tal-valuri?” – L-Arċisqof

Quddiesa f’għeluq ix-xahar mill-mewt tal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca

Irid ikollna saċerdoti li jidħlu fi djalogu u ta' servizz lill-komunità - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-pussess tal-kappillan ta' Wied il-Għajn

"Nitolbu lil San Ġużepp għal min tbiegħed mill-Knisja" - L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-festa ta' San Ġużepp

"Meta niftħu ħalqna, ma nidhrux aħna, imma jitkellem Ġesù" - L-Arċisqof

Żewġ seminaristi jirċievu l-Ministeru tal-Lettorat

Id-dover li naħdmu flimkien biex pajjiżna jistagħna wkoll fil-valuri sodi - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa ta' San Publju