Mulej, agħmel li permezz tal-immaġini mmarkata fuq il-liżar tiegħek, ma naqtgħux qalbna u ma nitbegħdux minnek - L-Arċisqof

Omelija waqt Quddiesa mal-Arċisqof ta' Turin, bħala parti mill-proġett ta' evanġelizzazzjoni tal-Komunità Abramo bl-isem ta' 'L-Akbar Imħabba'

Bonus Altor (Missier twajjeb)

Omelija tal-Arċisqof waqt l-ordinazzjoni episkopali ta' Mons. Joseph Galea-Curmi, Isqof Awżiljarju ta' Malta

"Persważ li l-Isqof Awżiljaru l-ġdid ikompli jkun ta’ għajnuna fil-ħidma pastorali tad-djoċesi" - L-Arċisqof

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tħabbira tan-nomina ta' Isqof Awżiljari ġdid tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Idejna nużawhom biex nagħtu tgħanniqa ta' kuraġġ u mhux biex inwaħħlu t-tabelli ma' dahar xulxin - L-Arċisqof

Iċ-ċerimonja annwali tal-gradwazzjoni tal-Caritas għal dawk li temmew b'suċċess il-programm ta' rijabilitazzjoni mid-droga

"Jalla ssibu ħbieb li jgħinukom tkunu qaddisin" - L-Arċisqof lill-adolexxenti tal-Qawra

L-Arċisqof jamministra s-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti tal-Qawra

L-Arċisqof jispjega għaliex niċċelebraw il-festi tal-qaddisin

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa lejlet il‑festa ta’ San Filep ta’ Aġira, Ħaż-Żebbuġ