"It-triq tad-dawl hija wkoll it-triq tas-salib" - L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u f'għeluq it-22 anniversarju ta' Jum il-Ħajja Kkonsagrata

  

Il-parir tal-Arċisqof: Sib ftit ħin ta’ silenzju kuljum u nġabar fil-preżenza tal-Mulej

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa bħala parti mill-Viżta Pastorali f'Ħal Balzan

  

"Il-Kappillan huwa rigal ta’ Alla" - L-Arċisqof fil-pussess ta' Dun Michael Zammit

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Michael Zammit bħala l-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa ta' San Andrija, Ħal Luqa

  

L-omelija tal-Arċisqof waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Qawra

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-knisja tal-Qawra bħala parti mill-Viżta Pastorali

  

"Tħallux it-tieġ inessikom iż-żwieġ" - L-Arċisqof lill-għarajjes

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-għarajjes li ser jiżżewġu fl-2018

   

"San Gejtanu jagħżel it-triq tal-ubbidjenza, tal-umiltà, tal-eżempju: jagħżel it-triq tax-xhieda" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-anniversarju tat-tieni dehra mistika ta’ San Gejtanu

  

"Fis-saċerdożju l-kewkba li twasslek għand Ġesù hija l-kewkba tal-ubbidjenza, u nassigurakom li l-ubbidjenza ġġiegħlek tmur f’tant postijiet differenti" - L-Arċisqof fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej

L-Arċisqof jilqa' erba' seminaristi bħala kandidati għas-saċerdozju: Osmar Baldacchino (Siġġiewi), David Borg (Ħaż-Żabbar), Christopher Bugeja (Rabat) u Jonathan Debattista (Ħal Tarxien).