"Min irid ikun qaddej tal-poplu jrid ikun ukoll qaddej umli" - L-Arċisqof

Quddiesa fuq l-artal ta’ San Carlo Borromeo, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann

  

"Ħares Mulej lil din l‑art ħelwa. 'Ħares, Mulej, kif dejjem int ħarist'" - L-Arċisqof fil-Quddiesa tal-funeral ta' Daphne Caruana Galizia

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa tal-funeral fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta

 

Inqumu kontra l-biża'

Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna ppublikat f'The Malta Independent on Sunday

  

"Għallmu t-talba tar-Rużarju lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna" - L-Arċisqof lill-familji, il-katekisti u s-saċerdoti

Pellegrinaġġ u Quddiesa fl-okkażjoni tal-100 sena mid-dehriet tal-Madonna ta' Fatima

  

L-omelija tal-Arċisqof f'Minsk, il-Belarussja

L-omelija tal-Ħadd fi knisja parrokkjali f'Minsk, f'għeluq l-Assemblea Plenarja tas-CCEE.

  

"Laqqa’ lil din il-komunità ma’ leħen il-Maħbub" - L-Arċisqof lill-kappillan il-ġdid tal-Ibraġ

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Blake Camilleri bħala l-kappillan il-ġdid tal-Parroċċa tal-Madonna Immakulata Kunċizzjoni, l-Ibraġ

 

"Ħudu ħsieb li din il-knisja tibqa' d-dar tax-Xlukkajri" - L-Arċisqof f'Marsaxlokk

Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-Knisja tal-Madonna ta' Pompej f'Marsaxlokk