"L-Ispirtu s-Santu ser isaħħek; fil-biża' jagħtik it-tama, fid-dlam ikun id-dawl tiegħek" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jamministra l-għoti tas-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti tal-Parroċċa tal-Ibraġ

"L-Ewkaristija hija l-ikel tal-pellegrini" - L-Arċisqof f'Corpus

Quddiesa fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù u purċissjoni bl-Ewkaristija fit-toroq tal-Imdina

Id-devozzjoni lejn il-Madonna trid tgħaqqadna mhux iġġellidna! - L-Arċisqof

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Norman Zammit bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' Marija Assunta, il-Gudja

'Il-ħniena li l-Mulej juża’ miegħek nitolbok tużaha mal-poplu tiegħek' - L-Arċisqof lill-Arċipriet ta' Ħal Tarxien

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Christopher Ellul bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' Marija Annunzjata, Ħal Tarxien

"Il-libsa sabiħa ta’ barra hija bħal qalb sabiħa ta’ ġewwa" – L-Arċisqof lit-tfal tas-Siġġiewi li rċevew l-Ewwel Tqarbina

Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-parroċċa tas-Siġġiewi

"Meta nistaqsu, 'Fejn hu Alla', ejjew inħarsu lejn il-Mulej imsallab" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-pazjenti u voluntiera ta' Hospice Movement

"Tkun ħaġa sabiħa li lkoll kemm aħna naħdmu biex l-edukazzjoni f’pajjiżna tagħti dejjem l-aqwa frott" - L-Arċisqof lill-Għaqda Eks Studenti Liċeo

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-membri tal-A.L.P.S. (Association of Lyceum Past Students)

L-omelija tal-Arċisqof lill-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa

Quddiesa tal-pussess ta' Patri Publius Mair OFM Cap. bħala l-Kappillan tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa

Int imsejjaħ biex tqanqal is-sejħa ta’ Ġesù fiż-żgħażagħ ta’ Ħad-Dingli - L-Arċisqof lil Dun Mark Mallia Pawley

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Mark Mallia Pawley bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta' Ħad-Dingli

"Kun int li mhux biss tieħu ħsieb is-sbuħija ta’ dan it-tempju maestuż imma wkoll tibni t-tempju li huwa l-komunità" - L-Arċisqof lill-Ariċpriet il-ġdid tal-Birgu

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Karm Busuttil bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta' San Lawrenz, il-Birgu

Jalla nkunu bħal San Ġorġ Preca: ma naqtgħux qalbna u ma nistħux inxandru bir-reqqa l-Kelma tal-Verità - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta' San Ġorġ Preca

"Ir-rużarju huwa port sigur għaliex jagħtina dik is-serenità li aħna qegħdin qrib il-Madonna, li l-Madonna ser tipproteġina" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa f'Marsaxlokk f'Jum id-Devozzjoni lill-Madonna tar-Rużarju ta' Pompej