'Irridu nsiru Knisja żagħżugħa u enerġetika li mhijiex magħluqa fis-sagristiji' - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Stazzjonali tal‑Għid il‑Kbir tal‑Mulej

01/04/18
  

The Church’s Youthfulness Renewed

Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna ppublikat fThe Malta Independent on Sunday f'Ħadd il-Għid

01/04/18
  

"Naduraw lill-Mulej Ġesù li urina tassew min hu minn fuq is-salib tiegħu" - L-Arċisqof fil-Ġimgħa l-Kbira

L-Arċisqof imexxi l-Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej

31/03/18
  

"Nitolbu li l-qalb ta’ kull Nisrani tirtab" - L-Arċisqof f'Ħamis ix-Xirka

L-Arċisqof jiċċelebra t-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn f'Ħamis ix-Xirka

30/03/18
   

"Nitolbu maħfra għaċ-ċaħdiet kollha tagħna" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mas-Sorijiet tal-Klawsura tal-Qaddisa Omm Alla, ir-Rabat

29/03/18
 

"Inkomplu nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna" - L-Arċisqof

Il-messaġġ tal-Arċisqof għall-Via Sacra Djoċesana 2018

29/03/18
  

"Il-familja hija l-vera ċentru tas-soċjetà ... Aħna se nkomplu fejn inti bdejt" - L-Arċisqof fil-funeral ta' Mons. Charles Vella

Il-Quddiesa tal-funeral ta' Mons. Charles Vella, il-fundatur tal-Moviment ta' Kana

22/03/18
  

"Aħna u nippreparaw għad-Duluri u għall-Ġimgħa l-Kbira, nippruvaw insibu ħin biex inqerru" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fit-tieni anniversarju mill-mewt tal-Arċisqof Emeritu Mons. Ġużeppi Mercieca

22/03/18