'Il-ħniena li l-Mulej juża’ miegħek nitolbok tużaha mal-poplu tiegħek' - L-Arċisqof lill-Arċipriet ta' Ħal Tarxien

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Christopher Ellul bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' Marija Annunzjata, Ħal Tarxien

"Il-libsa sabiħa ta’ barra hija bħal qalb sabiħa ta’ ġewwa" – L-Arċisqof lit-tfal tas-Siġġiewi li rċevew l-Ewwel Tqarbina

Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-parroċċa tas-Siġġiewi

"Meta nistaqsu, 'Fejn hu Alla', ejjew inħarsu lejn il-Mulej imsallab" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-pazjenti u voluntiera ta' Hospice Movement

"Tkun ħaġa sabiħa li lkoll kemm aħna naħdmu biex l-edukazzjoni f’pajjiżna tagħti dejjem l-aqwa frott" - L-Arċisqof lill-Għaqda Eks Studenti Liċeo

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-membri tal-A.L.P.S. (Association of Lyceum Past Students)

L-omelija tal-Arċisqof lill-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa

Quddiesa tal-pussess ta' Patri Publius Mair OFM Cap. bħala l-Kappillan tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa

Int imsejjaħ biex tqanqal is-sejħa ta’ Ġesù fiż-żgħażagħ ta’ Ħad-Dingli - L-Arċisqof lil Dun Mark Mallia Pawley

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Mark Mallia Pawley bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta' Ħad-Dingli

"Kun int li mhux biss tieħu ħsieb is-sbuħija ta’ dan it-tempju maestuż imma wkoll tibni t-tempju li huwa l-komunità" - L-Arċisqof lill-Ariċpriet il-ġdid tal-Birgu

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Karm Busuttil bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta' San Lawrenz, il-Birgu

Jalla nkunu bħal San Ġorġ Preca: ma naqtgħux qalbna u ma nistħux inxandru bir-reqqa l-Kelma tal-Verità - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta' San Ġorġ Preca

"Ir-rużarju huwa port sigur għaliex jagħtina dik is-serenità li aħna qegħdin qrib il-Madonna, li l-Madonna ser tipproteġina" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa f'Marsaxlokk f'Jum id-Devozzjoni lill-Madonna tar-Rużarju ta' Pompej

L-Arċisqof jistaqsi: Kif nista' nsir ħabib ta' Ġesù?

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mat-tfal bħala parti mill-Viżta Pastorali f'Ħal Safi