Kif nistgħu nimxu fuq l-eżempju ta' Santa Katarina?

Quddiesa f'għeluq il-200 tal-istatwa ta' Santa Katarina fiż-Żurrieq

Il-messaġġ tal-Arċisqof fil-festa ta' Kristu Re 2018

Ċelebrazzjoni djoċesana fil-festa ta' Kristu Re 2018

"In-nies jistaqsu l-eżistenza ta' Alla minħabba l-krudeltà tal-bniedem" - L-Arċisqof f'Jum it-Tifkira

Quddiesa f'għeluq il-100 sena mit-tmiem tal-Ewwel Gwerra Dinjija

"Sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-Mulej"

Quddiesa fit-tifkira tal-mejtin kollha

Liema triq twassal għall-qdusija?

Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Qaddisin Kollha

X'għamel San Vinċenz de Paul meta qala' daqqa ta' ħarta?

Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta' San Vinċenz de Paul

Kif jixtieqna niftakruh San Ġorġ Preca?

Quddiesa fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-istatwa ta’ San Ġorġ Preca fil-Parroċċa tas-Swatar

Solidarjetà - L-omelija tal-Arċisqof f'Jum l-Indipendenza 2018

Quddiesa Pontifikali fil-festa nazzjonali ta' Jum l-Indipendenza

Widnejn iż-żgħażagħ u s-soċjetà tagħna m'għandhomx jibqgħu torox imma jinfetħu għall-Kelma ta’ Alla - L-Arċisqof

Omelija waqt Quddiesa fi tmiem tal-konferenza Plexus organizzata mill-MCYN