Nippromwovu l-Ġid Komuni - L-Arċisqof f'Jum l-Indipendenza 2017

Quddiesa Pontifikali f'Jum l-Indipendenza, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta.

   

"F’Tas-Sliema hawn faqar ġdid: il-faqar ta’ min jiftaħ it-tieqa u quddiemu jara biss konkos u siment" - L-Arċisqof

Quddiesa tal-pussess ta' Patri Paul Attard bħala l-kappillan il-ġdid tal-Parroċċa tas-Sacro Cuor, f'Tas-Sliema

 

Hu privileġġ li toffru kenn lill-istudenti - L-Arċisqof lill-għalliema tal-iskejjel tal-Knisja

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jiltaqa' mal-għalliema, l-LSAs u l-KGAs il-ġodda li se jibdew jgħallmu fl-iskejjel tal-Knisja

  

Tibżgħux tkunu dak li intom - L-Arċisqof lill-iskejjel tal-Knisja

L-Arċisqof jiltaqa' mal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja

  

"Nitlob biex il-komunità tara fik ix-xbieha ta' Ġesù r-Ragħaj it-Tajjeb" - L-Arċisqof fil-pussess ta' Dun John Muscat

Quddiesa tal-pussess ta' Dun John Muscat bħala l-kappillan il-ġdid tal-Parroċċa tal-Madonna ta' Lourdes, Raħal Ġdid

 

Irridu nibqgħu ngħaddu l-wirt qaddis tal-fidi u l-valuri tagħna - L-Arċisqof waqt Malta Day UK f'Londra

Quddiesa fil-Katidral ta' Westminster f'Londra, fl-okkażjoni tal-Malta Day UK 2017

  

Ma nistgħux ninsew l-assedji li qed iħabbtuna llum: id-droga u l-prostituzzjoni - L-Arċisqof lejlet il-festa tal-Bambina fl-Isla

Quddiesa Pontifikali lejlet il-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija, fil-Bażilika tal-Isla.

  

"L-ulied jibqgħu dejjem don, la dritt u lanqas xi ħaġa li tixtriha bil-flus" - L-Arċisqof fin-Naxxar

Quddiesa fin-Novena tal-festa ta’ Marija Bambina fil-Knisja tan-Naxxar

  

"Kemm attività tal-bniedem f’isem in-namur u f’isem l-isports u f’isem il-progress, teqred il-ħolqien b’kapriċċ bla rażan" - L-Arċisqof fil-bidu tax-Xahar tal-Ħolqien

Quddiesa organizzata mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent u Nature Trust Malta fl-okkażjoni tax-Xahar tal-Ħolqien

  

"Quddiem il-qerda tal-mewt, Santa Marija tagħmlilna kuraġġ" - L-Arċisqof waqt il-festa f'Ħad-Dingli

Quddiesa Pontifikali mmexxija mill-Arċisqof fil-festa ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema f'Ħad-Dingli

  

"Jekk hemm mara li tifhem id-destin kiefer ta’ ħutna jistennew fix-xatt tal-Libja hija l-Madonna" - L-Arċisqof fil-festa ta' Stella Maris

Traslazzjoni u Quddiesa mmexxija mill-Arċisqof fil-festa ta’ Stella Maris f’Tas-Sliema