"Persważ li l-Isqof Awżiljaru l-ġdid ikompli jkun ta’ għajnuna fil-ħidma pastorali tad-djoċesi" - L-Arċisqof

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tħabbira tan-nomina ta' Isqof Awżiljari ġdid tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Idejna nużawhom biex nagħtu tgħanniqa ta' kuraġġ u mhux biex inwaħħlu t-tabelli ma' dahar xulxin - L-Arċisqof

Iċ-ċerimonja annwali tal-gradwazzjoni tal-Caritas għal dawk li temmew b'suċċess il-programm ta' rijabilitazzjoni mid-droga

"Jalla ssibu ħbieb li jgħinukom tkunu qaddisin" - L-Arċisqof lill-adolexxenti tal-Qawra

L-Arċisqof jamministra s-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti tal-Qawra

L-Arċisqof jispjega għaliex niċċelebraw il-festi tal-qaddisin

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa lejlet il‑festa ta’ San Filep ta’ Aġira, Ħaż-Żebbuġ

"L-Ispirtu s-Santu ser isaħħek; fil-biża' jagħtik it-tama, fid-dlam ikun id-dawl tiegħek" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jamministra l-għoti tas-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti tal-Parroċċa tal-Ibraġ

"L-Ewkaristija hija l-ikel tal-pellegrini" - L-Arċisqof f'Corpus

Quddiesa fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù u purċissjoni bl-Ewkaristija fit-toroq tal-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof għall-festa ta' San Ġużepp f'Ħal Għaxaq

Omelija fl-aħħar jum tat-tridu tal-festa ta' San Ġużepp

Id-devozzjoni lejn il-Madonna trid tgħaqqadna mhux iġġellidna! - L-Arċisqof

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Norman Zammit bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' Marija Assunta, il-Gudja

'Il-ħniena li l-Mulej juża’ miegħek nitolbok tużaha mal-poplu tiegħek' - L-Arċisqof lill-Arċipriet ta' Ħal Tarxien

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Christopher Ellul bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' Marija Annunzjata, Ħal Tarxien