"Il-bieb tal-qalb ta’ Ġesù huwa bieb speċjali għax ma jissakkarx, dejjem imbexxaq" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa bħala parti mill-Viżta Pastorali f'Ħ'Attard

Il-lealtà, il-valuri sodi u l-professjonalità bil-għan li nikkontribwixxu għall-ġid komuni – L-Arċisqof fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħaddiem

Seminar organizzat mill-Union Ħaddiem Magħqudin bit-tema: Lealta', Valuri u Professjonalità.

Kun afna, sir af il-poplu tiegħek u tħabrek biex twasslu lejn Ġesù - L-Arċisqof lill-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa San Sebastjan

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Ewkarist Zammit bħala l-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal Qormi

"Irridu nevanġelizzaw liż-żgħażagħ billi ngħinuhom jirrealizzaw li huma parti minn familja Kattolika" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa flimkien mal-parteċipanti tal-Konferenza Ewropea ta' Sant'Infanzja (CEME)

"L-erba’ pilastri ta’ kummerċ li jagħmlu ġieħ lill-pajjiż" - L-Arċisqof lill-Kamra tal-Kummerċ

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa f'għeluq il-170 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ

"Wassal għand il-familji tal-Furjana l-imħabba ta’ Ġesù" - L-Arċisqof lill-Arċipriet il-ġdid tal-Furjana

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Charles Cini bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta' San Publiju, il-Furjana

L-Alfabett tal-Ħolqien

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Magażin Flimkien

"Ma nistgħux naħdmu għall-ġustizzja f’kull ambjent u nippretendu li ma jkollniex it-taħbit u t-tiġrib, u dan m’għandux jaqtgħalna qalbna!" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa f'għeluq is-sitt xahar mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia

Nibqgħu nitolbu lil Publiju biex jibqa’ jkollna l-għatx u l-ġuħ għall-ġustizzja - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa ta' San Publiju

'Li tikkura u tieħu ħsieb il-morda hija waħda mill-aqwa opri tal-ħniena' - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Ħniena Divina