"Ma nistgħux naħdmu għall-ġustizzja f’kull ambjent u nippretendu li ma jkollniex it-taħbit u t-tiġrib, u dan m’għandux jaqtgħalna qalbna!" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa f'għeluq is-sitt xahar mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia

Nibqgħu nitolbu lil Publiju biex jibqa’ jkollna l-għatx u l-ġuħ għall-ġustizzja - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa ta' San Publiju

'Li tikkura u tieħu ħsieb il-morda hija waħda mill-aqwa opri tal-ħniena' - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Ħniena Divina

"L-ikbar ħniena hija li taħfer lill-għedewwa" - L-Arċisqof fil-festa tal-Ħniena Divina

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa organizzata mill-Fondazzjoni Papa Ġwanni Pawlu II fl-okkażjoni tat-18-il anniversarju mit-twaqqif tal-festa tal-Ħniena Divina

'Irridu nsiru Knisja żagħżugħa u enerġetika li mhijiex magħluqa fis-sagristiji' - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Stazzjonali tal‑Għid il‑Kbir tal‑Mulej

The Church’s Youthfulness Renewed

Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna ppublikat fThe Malta Independent on Sunday f'Ħadd il-Għid

"Naduraw lill-Mulej Ġesù li urina tassew min hu minn fuq is-salib tiegħu" - L-Arċisqof fil-Ġimgħa l-Kbira

L-Arċisqof imexxi l-Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej

"Nitolbu li l-qalb ta’ kull Nisrani tirtab" - L-Arċisqof f'Ħamis ix-Xirka

L-Arċisqof jiċċelebra t-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn f'Ħamis ix-Xirka

"Nitolbu maħfra għaċ-ċaħdiet kollha tagħna" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mas-Sorijiet tal-Klawsura tal-Qaddisa Omm Alla, ir-Rabat

"Inkomplu nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna" - L-Arċisqof

Il-messaġġ tal-Arċisqof għall-Via Sacra Djoċesana 2018