Għaliex insumu, nitolbu u nagħmlu karità fir-Randan?

Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied fil-bidu tar-Randan Imqaddes

L-Arċisqof jappella biex noqogħdu lura milli neqirdu dak li hu sabiħ għas-skapitu tal-flus

Messaġġ waqt it-tnedija tal-ktieb “The Apostolato of the Conventual Church of St John in Valletta” u l-inawgurazzjoni tar-restawr fuq il-pittura ta' San Ġwann minn Mattia Preti

Inutli nqim statwa tal-injam u mbagħad f’qalbi nobgħod lil xi ħadd jew nuża kliem ta' disprezz - L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa liturġika ta' San Sebastjan u f'għeluq il-75 sena mill-ewwel purċissjoni tal-istatwa titulari f'Ħal Qormi

"M'hemmx ġustizzja jekk m'hemmx rispett lejn il-verità" - L-Arċisqof

Inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjarja tat-Tribunali Ekkleżjastiċi

"Ejjew ninbidlu iżjed f'dixxipli tal-Mulej" - L-Arċisqof fil-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl

Quddiesa fil-Vġili tal-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl

L-omelija tal-Arċisqof fil-bidu tal-Viżta Pastorali f'Santa Luċija

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-komunità fil-bidu tal-Viżta Pastorali f'Santa Luċija

"Ippreparaw għat-tieġ b'mod spiritwali" - L-Arċisqof lill-koppji għarajjes

Quddiesa għall-koppji li ser jiżżewġu fl-2019

It-tagħlima li l-martri ta' dixxendenza Maltija tagħti lill-Insara

Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Magħmudija ta' Sidna Ġesù Kristu u radd il-ħajr lil Alla tal-beatifikazzjoni ta’ Sor Angele-Marie Littlejohn

"Nitolbu biex il-ministeru tiegħek ikompli jkun dawl għall-ġnus" - L-Arċisqof lin-Nunzju Appostoliku għal Malta

Omelija waqt Quddiesa f'għeluq l-20 anniversarju tal-episkopat tan-Nunzju Appostoliku Mons. Alessandro D'Errico

"Qlubkom erfgħuhom ’l fuq lejn il-Mulej" - L-Arċisqof lis-seminaristi fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej

Omelija waqt Quddiesa tal-Epifanija u l-kandidatura ta' erba' seminaristi

Id-deheb, l-inċens u l-mirra fil-ħajja tal-miżżewġin

Omelija waqt Quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2018

"Nibdew is-sena billi nagħrfu li għandna bżonn lill-Mulej" - L-Arċisqof

Omelija waqt Quddiesa fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi

'Jalla f'dan il-post issiru iktar midħla tal-Mulej' - L-Arċisqof lir-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin

Omelija waqt Quddiesa mar-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin l-għada tal-Milied