"Nitlob lill-Verġni Marija biex tnissel fis-soċjetà Maltija kuxjenza soċjali" - L-Arċisqof

Omelija waqt Quddiesa fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija

"Kulħadd jista' jsalva" - L-Arċisqof fil-festa ta' San Bartilmew

Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta' San Bartilmew

"Alla jħobbna, għażel destin sabiħ għalina" - L-Arċisqof fil-Qrendi

Omelija waqt Quddiesa tal-aħħar tridu tal-festa ta' Santa Marija

Wara kull ftehim kollettiv hemm id-dinjità u d-drittijiet tal-għalliema, li huma essenzjali għall-formazzjoni taċ-ċittadini - L-Arċisqof

Messaġġ waqt l-iffirmar tal-ftehim kollettiv bejn is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija u l-MUT

"Id-destin tagħna hu li nkunu sbieħ bħas-Salvatur" - L-Arċisqof

Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fil-festa tas-Salvatur

Mulej, agħmel li permezz tal-immaġini mmarkata fuq il-liżar tiegħek, ma naqtgħux qalbna u ma nitbegħdux minnek - L-Arċisqof

Omelija waqt Quddiesa mal-Arċisqof ta' Turin, bħala parti mill-proġett ta' evanġelizzazzjoni tal-Komunità Abramo bl-isem ta' 'L-Akbar Imħabba'

Bonus Altor (Missier twajjeb)

Omelija tal-Arċisqof waqt l-ordinazzjoni episkopali ta' Mons. Joseph Galea-Curmi, Isqof Awżiljarju ta' Malta