Fil-Milied taċċetta lil Ġesù f'qalbek b'għażla u mhux bil-parties - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Milied mal-istudenti li jattendu skejjel tal-Istat, tal-Knisja u indipendenti

  

Fis-sbuħija tal-Immakulata Kunċizzjoni aħna naraw tassew il-glorja tal-Mulej u l-qawwa tas-salib - L-Arċisqof

L-Arċisqof fil-bidu tan-Novena bi tħejjija għall-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni

  

Il-parir tal-Arċisqof għall-Avvent: Isma' quddiesa kuljum

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa waqt l-irtir tal-Avvent għall-impjegati tal-Kurja

  

Aħna l-Insara msejħin biex niddefendu l-kultura tal-verità u tal-ħajja - L-Arċisqof

Ċelebrazzjoni Djoċesana fil-festa ta' Kristu Re 2017

   

Hemm bżonn inkomplu naħdmu biex it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna f'Bormla jikbru f’ambjent soċjalment sabiħ - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa fil-knisja ta' Bormla bħala parti mill-viżta pastorali f'Bormla

  

"Min irid ikun qaddej tal-poplu jrid ikun ukoll qaddej umli" - L-Arċisqof

Quddiesa fuq l-artal ta’ San Carlo Borromeo, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann