Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Ħamruniżi fil-festa tal-Kunċizzjoni

Quddiesa fil-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni u f'għeluq il-50 sena tal-parroċċa tal-Immakulata Kunċiżżjoni fil-Ħamrun

Kif se nħoss lill-Mulej miegħi dan il-Milied?

Quddiesa għall-istudenti tal-Iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti fil-bidu tal-kampanja ‘Milied flimkien’

Is-Sorijiet tal-Karità: Xempju tal-attiviżmu femminili fil-Knisja f'Malta

Omeija f'għeluq il-150 anniversarju tat-twaqqif tas-Sorijiet tal-Karità f'Malta

Kif nistgħu nimxu fuq l-eżempju ta' Santa Katarina?

Quddiesa f'għeluq il-200 tal-istatwa ta' Santa Katarina fiż-Żurrieq

Il-messaġġ tal-Arċisqof fil-festa ta' Kristu Re 2018

Ċelebrazzjoni djoċesana fil-festa ta' Kristu Re 2018

"In-nies jistaqsu l-eżistenza ta' Alla minħabba l-krudeltà tal-bniedem" - L-Arċisqof f'Jum it-Tifkira

Quddiesa f'għeluq il-100 sena mit-tmiem tal-Ewwel Gwerra Dinjija

"Sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-Mulej"

Quddiesa fit-tifkira tal-mejtin kollha

Liema triq twassal għall-qdusija?

Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Qaddisin Kollha

X'għamel San Vinċenz de Paul meta qala' daqqa ta' ħarta?

Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta' San Vinċenz de Paul